نام شرکت کوآراوی با محصولات شیر ماک با کیفیت فوق العاده عجین شده است.ما مورد اعتماد داروخانه ها, داروسازان و پزشکان بی شمار و همچنین متخصصان حوزه بهداشت و سلامت هستیم.
محصولات شیر ماک کوآراوی کاملا از نظر ترکیب عناصر تشکیل دهنده منحصر بفرد هستند.ما میخواهیم عوامل ایمن ساز گرانبها ومواد فعال زیستی را تا حد ممکن خوب برای مصارف انسانی حفظ کنیم.تنزیل شیر ماک به محتوای آن یعنی LgG (سه پادتن نوع G ) معنی ندارد, زیرا عناصر تشکیل دهنده فعال زیستی بسیاری وجود دارند که بسیار معم هستند که ما نباید از شیر ماک خالص برداشت کنیم تا از چربی و بخش های پروتیینی شیر خلاص شویم.
این بخش ها به همان اندازه چربی حاصل بسیاری از هورمونهای محلول در چربی و ویتامین ها که اگر سرم شیر ماک مایعی تولید کنید از دست می روند, مهم هستند.
فقط شیر ماک سالم و بی خطر کوآراوی ما , هنوزم شامل گوناگونی طبیعی از مواد فعال زیستی است که می تواند رفاه و خوشی ما را پشتیبانی کند.