یک شرکت انگلیسی برپایه مصرف کنندگان مراقبت های بهداشتی است که تمرکز خود را بر روی توسعه , ساخت و بازاریابی محصولات مراقبت پزشکی و دستگاه های پزشکی قرار داده است.
کلینوا محصولات موثر و مقرون به صرفه بازار های دارویی و مصرف کنندگان محصولات مراقبت بهداشتی را شناسایی و توسعه می دهد. این شرکت در انگلستان با یک استراتژی مشخص که نفوذ سرعت رشد در بازار های مناطق خاورمیانه, آفریقا, آمریکا جنوبی و آسیا و اقیانوسیه است پایگذاری شده است.
کلینوا متخصص در معرفی محصولات دارویی و بهداشتی مصرفی بواسطه پروژه های تحقیقاتی کلاس جهانی آن است.
علاوه بر این کلینوا خود را متعهد به مشارکت های متمرکز شده بر محصول با شرکای دانشگاهی , بیوتکنولوژی و دارویی می داند که به او اجازه می دهد پتانسیل لازم برای بازگشت قابل توجه به شکل حق امتیازهای پایین دست و مشارکت در سود پیدا کند. راهبرد کلینوا یک مدل متوازن که فرصت تجاری برای کشف دارو و تقویت توانایی ما برای ارایه ارزش پایدار و موفق تجاری را به بهترین نحو فراهم می کند.